ភាសា :
ព័ត៍មាន » 
slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1
គម្រោង 01(H.001)

 សំណង់សំរាប់លក់ គម្រោងទី 1(H.001)

 


 


តំលៃផ្ទះទី 1 & 3

= $19,000

តំលៃផ្ទះទី 2

= $17,000

ប្រាក់កក់ៈ 40%​​  = $7,600 ប្រាក់កក់ៈ 40%​​  = $6,800
បង់ប្រចាំខែ  = $237.5 បង់ប្រចាំខែ   = $212.5
ការប្រាក់ក្នុង 1ខែ   =​ 1% ការប្រាក់ក្នុង 1ខែ  = 1%
បង់រយៈពេល 48ខែ   បង់រយៈពេល 48ខែ  

ពិពណ៌នាៈ

- មានបន្ទប់ទឹក, ចំណតរថយន្ត, និងបន្ទប់គេង។
- ផ្ទះទំហំ = 4 x 6ម៉ែត្រ
- ដីទំហំ  = 5 x 25ម៉ែត្រ

ពិពណ៌នាៈ

- មានបន្ទប់ទឹក, ចំណតរថយន្ត, និងបន្ទប់គេង។
- ផ្ទះទំហំ = 4 x 6ម៉ែត្រ
- ដីទំហំ  = 4 x 25ម៉ែត្រ

ទីតាំងៈ ភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុង​ / ខេត្ត សៀមរាប (ខាងកើត កន្លែងវាយកូនហ្គោល​ ចំងាយប្រហែល 100m)។

 

 លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនងៈ
  +855 88 333 2378
+855 93 659 016
កញ្ញា.ចាន់តារា, ផ្នែកលក់
  +855 16 949 333
+855 89 993 669
លោក ចាន់រិទ្ធី, ផ្នែកប្រឹក្សាយោបល
  +855 86 864 030
+855 77 8000 12
លោក ចំរើន, ប្រធានគម្រោង

 

* ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទិ្ធក្នុងការកែប្រែតំលៃដោយមិន​បានជំរាបជូនជាមុន។

 


 

ដៃគូទាំងអស់