ភាសា :
ព័ត៍មាន » 
slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1
សង្កាត់សំបួរ គម្រោង​ 5​​ (SBR.MK5)

គម្រោងសាងសង់ផ្សារ (សង្កាត់សំបួរ)- ទំហំដីគឺ = 22m x 40m
- ទំហំផ្សារ = 17.20m x 31.20m
- មានផ្លូវគ្រោះក្រហមចូលផ្សារទំហំ = 6m
- មានផ្លូវព័ទ្ធជុំវិញផ្សារទំហំ = 2.5m
- កន្លែងចតយានជំនិះទំហំ = 140​ម៉ែត្រការ៉េ។ 

ចុចទីនេះដើម្បីមើលគម្រោងទី០៦

 លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនងៈ
  +855 88 333 2378
+855 93 659 016
កញ្ញា.ចាន់តារា, ផ្នែកលក់
  +855 12 522 963
+855 69 779 944
លោក បូរី, ផ្នែករដ្ឋបាល
  +855 86 864 030
+855 77 8000 12
លោក ចំរើន, ផ្នែកសិក្សាគម្រោង

 * ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទិ្ធក្នុងការកែប្រែតំលៃដោយមិន​បានជំរាបជូនជាមុន។
 


 

ដៃគូទាំងអស់