ភាសា :
ព័ត៍មាន » 
slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1
ដំណោះស្រាយអចលនទ្រព្យ

-តើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកឬ?
 

- អ្នកមានដីធំមិនអាចលក់ចេញបានមែនឬទេ?
 

- អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹង?
 

សព្វថ្ងៃនេះធ្លាប់មានមនុស្សច្រើនដែលមានសំណួរអំពី ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។

តើខ្ញុំអាចលក់ដីខ្ញុំបានទេ? បើទោះបីជាវិជ្ជមានខ្លះ មនុស្សជាច្រើននៅតែបន្លាច និងមិនប្រាកដចិត្តអំពីអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលខាងមុខ។ ដើម្បីជួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនទាំងអស់នេះ លោកអ្នកអាចមកជួបជាមួយ នឹងអ្នកជំនាញនៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាន។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថា យើងបានចាកចេញពីអ្វីទាំងអស់ចេញ ឬត្រូវមានចម្លើយជាច្រើននៅក្នុងជម្រៅ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ:

081 958 596 / 077 399 366 / 088 888 2029ដៃគូទាំងអស់